Gepubliceerd 9 jan 2024

Verhoeve betrokken bij drugszaak

Verhoeve betrokken bij drugszaak


Echter niet voor het produceren / verhandelen / gebruik ervan maar wel voor de bodemsanering van
het drugsafval.
Na het ontmantelen van een drugslabo (ca. 10 jaar geleden) heeft Verhoeve in het verleden reeds
een ontgraving uitgevoerd op het terrein.
Na verdere opvolging blijkt er echter nog een significante restverontreiniging aanwezig te zijn, daar
waar het afval werd geloosd in het bos.
Hier zal Verhoeve een pilootproef uitvoeren middels Perozox® (op basis van ozoninjectie) om na te
gaan of de bewuste stoffen (oa. N-formylamphetamine) hiermee gesaneerd kunnen worden.
Indien dit daadwerkelijk werkt wachten er mogelijk nog enkele andere sites met dezelfde
problematiek, dus fingers crossed!