Over Verhoeve

Meer dan 30 jaar ervaring in het oplossen van bodem en water problemen. Integraal van A tot Z of als deelproject maar altijd uitvoeringsgericht. Waardevol door ervaring en expertise.

Over Verhoeve
De medewerkers van Verhoeve

De medewerkers van Verhoeve

De medewerkers van Verhoeve zijn een gezonde mix van enthousiaste
en innovatieve techneuten met elk hun ervaring en discipline. Wij
zijn hierdoor goed in staat om de meest uiteenlopende projecten
zelfstandig uit te voeren. Onze bedrijfsvoering is volledig
gecertificeerd.

Wij zijn onderdeel van de Aurora Group: een groep van innovatieve
technische bedrijven, actief in het werkveld van advisering,
uitvoering, installatie en nazorg op het vlak bodem, water, milieu en
omgeving. Voor klanten in partners in de industrie, bouw,
ontwikkeling, overheid en agrarische sector

Sinds 1987

Verhoeve

Verhoeve
Verhoeve

Onze Missie

Toegevoegde waarde

Creëren van toegevoegde waarde in projecten op het gebied van bodem- en waterkwaliteitszorg en de inrichting van onze omgeving.

Oplossingen

Wij ontwerpen oplossingen voor complexe bodem- en waterproblemen en voeren deze uit met zorg en aandacht voor klant en omgeving.

Duurzaamheid en partnership

Innovatie, duurzaamheid en partnership staan centraal in onze bedrijfsvoering. Van visie tot en met implementatie van diverse specifieke technieken en producten.

Erkenningen & certificaten
Verhoeve

Erkenningen & certificaten

Indien u op onderstaande links klikt, kunt u het betreffende certificaat lezen en/of downloaden.

Duurzaamheid / Maatschappelijk

Verantwoord ondernemen

Onze doelstelling is om onze omgeving en ons milieu te verbeteren. Belangrijke onderdelen van deze doelstelling zijn het saneren van bodems & waterstromen, en het inrichten van onze omgeving. Binnen deze werkvelden en organisatie wordt duurzaamheid geïntegreerd in onze ontwerpen en realisaties. Door middel van een jaarlijks Research and Development programma wordt gewerkt aan het verduurzamen van onze oplossingen en technieken. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit ecologische waterzuiveringen zoals helofytenfilters, het toepassen van warmte-koude-opslagsystemen met een rendementsvolle wisselaar, het winnen van energie uit zon of een waterstroom en het nuttig opslaan en wederom toepassen van deze energie.

Verhoeve Milieu en Water hecht grote waarde aan het continue verbeteren aangaande de reductie van de CO₂ uitstoot, wat mede door bovenstaande ontwikkelingen bereikt kan worden. Om de reductie van CO₂ te monitoren en optimaliseren heeft Verhoeve Milieu en Water onder de vlag van de Aurora holding een portfolio op gesteld met daarin de CO2 footprint van het basisjaar 2013 en een inventarisatie van de reductiemogelijkheden voor de komende periode.

Verantwoord ondernemen
Ervaring & expertise
Over ons

Ervaring & expertise

Meer dan 30 jaar ervaring in het oplossen van bodem en water problemen. Integraal van A tot Z of als deelproject maar altijd uitvoeringsgericht. Waardevol door ervaring en expertise. De medewerkers van Verhoeve zijn een gezonde mix van enthousiaste en innovatieve techneuten met elk hun ervaring en discipline.

Wij zijn hierdoor goed in staat om de meest uiteenlopende projecten zelfstandig uit te voeren. Onze bedrijfsvoering is volledig gecertificeerd. Wij zijn onderdeel van de Aurora Group: een groep van innovatieve technische bedrijven, actief in het werkveld van advisering, uitvoering, installatie en nazorg op het vlak bodem, water, milieu en omgeving. Voor klanten in partners in de industrie, bouw, ontwikkeling, overheid en agrarische sector.