Verhoeve

Doelmarkten

Wij streven naar het ontzorgen van onze partners en klanten en werken aan langdurige samenwerkingen. We denken mee en nemen verantwoordelijkheid in ontwerp en realisatieproces, hierdoor ontstaat een transparant beeld en helderheid omtrent mogelijke risico’s. Hier hebben alle partijen baat bij.

Doelmarkten
Doelmarkten
Industrie & bedrijven

Doelmarkten

Projecten kunnen ingedeeld worden in drie hoofdgroepen: (in-situ) bodemsanering, waterbehandeling en infra maar lopen in veel projecten naadloos in elkaar over.

Producten en diensten:

 • Zorgen voor gezonde en vitale bodem: verbeteren van de bodemkwaliteit door (in-situ) sanering
 • Ontwerp, bouw, verkoop en verhuur van diverse (mobiele) waterzuiveringen
 • Sloopwerken, aanleg van bodembeschermende voorzieningen en infrastructuur

Doelmarkten

Voor de industrie

Veiligheid staat voorop! Kennis van diverse uiteenlopende grote bedrijven in binnen- en buitenland met elk hun eigen veiligheidssystemen en hoge eisen. Producten: (in-situ) bodemsanering, waterbehandeling, sloop en infrastructuur.

Producten:

 • (-in-situ) Bodemsanering
 • Testruimte en Ontwerp van waterzuiveringen
 • Bouw en verhuur van installaties
 • Besparen van lozingskosten door implentatie van de juiste technieken
Voor de industrie
Voor de agrarische sector
Doelmarkten

Voor de agrarische sector

Wij hebben aandacht voor amovering en sloop van glastuinbouw, het verbeteren van de waterkwaliteit alsmede het hergebruiken van grondstoffen en drainwater. Door het toepassen van ontziltingstechnieken dragen wij bij aan de verbetering van de kwaliteit van landbouwgrond.

Producten:

 • Bouw en verkoop van ontsmetters en desinfectieoplossingen voor de glastuinbouw
 • Monstername en monitoringsprogramma’s voor opvolging van zuiveringsprocessen
 • Luchtzuiveringen
 • Uitvoeren van proces en waterscans als basis voor verbetering bedrijfsvoering
Doelmarkten

Voor bouwers en ontwikkelaars

Projecten voor onder andere:Besix, BPD, Willemen, TGrebbe

Participeren in ontwikkeling! Proactief in aanbrengen van (verontreinigde) locaties en optreden als (risicodragende) partner in herontwikkeling voor sloop, sanering en infrastructuur.

Producten:

 • Overname van verplichtingen ten aanzien van bodem en water liabilities
 • Testen van waterstromen op diverse technische mogelijkheden
 • One- stop – shopping concept: sloop – sanering – infra met allocatie van risico’s
Voor bouwers en ontwikkelaars
Voor overheden
Doelmarkten

Voor overheden

Projecten voor onder andere: Aquafin, Terneuzen, BAS, Arnhem, Rotterdam, Dordrecht

Al bijna 30 jaar lang zijn wij actief voor grotere en kleinere overheden. Gewesten, provincies, waterschappen & gemeenten. Wij hebben aandacht voor procedures en werkwijzen van overheden.

Producten:

 • Uitvoeren van (asbest-) landbodemsaneringen en (in-situ) bodemsaneringen
 • Ontwerpen en aanleggen van (intercommunale) waterzuiveringen
 • Onderhouden van diverse monitoringen en exploitaties