Verwijdering van chloride

middels Electroreclamatie in Nantong.

Verwijdering van chloride

China kent grootschalige milieuproblemen als gevolg van de enorme economische groeispurt die het land heeft doorgemaakt. Voornamelijk de industriële groei in China de afgelopen jaren heeft zijn prijs. De bodem en het grondwater in China zijn lokaal sterk verontreinigd met een groot scala aan giftige stoffen (waaronder met zware metalen) en zijn daardoor  onbruikbaar als bijvoorbeeld landbouwgrond of voor het gebruik als drinkwater.

Electro-Reclamatie (ER) is een saneringstechniek die gebruik maakt van gelijkstroom om anorganische verontreinigingen te verwijderen uit de bodem en/of grondwater. De techniek kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zware metalen en cyanide te verwijderen. Het principe van de ER techniek is gebaseerd op potentiaalverschillen, waardoor positief geladen deeltjes naar de cathode migreren en negatief geladen deeltjes naar de anode. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal elektrolytcirculatie systeem om de verontreinigde deeltjes rond de elektroden te verwijderen. Behandeling van het verontreinigde elektrolyt vindt plaats in een elektrolyt zuiveringssysteem.

Verhoeve Milieu & Water heeft in opdracht van Elion Environmental Protection Co., LTD China een laboratoriumtest uitgevoerd voor een locatie nabij de stad Nangtong. De locatie is voornamelijk verontreinigd met chloride. Deze verontreiniging werd veroorzaakt door het lozen van afvalwater met zoutzuur welke toegepast werd voor de oppervlaktebehandeling van metalen.

De ER test is uitgevoerd met bodem- en grondwatermonsters van de verontreinigde locatie. De monsters zijn genomen uit de drie voormalige productie vijvers. Het belangrijkste doel van de test was het verzamelen van de benodigde gegevens om een full-scale saneringsontwerp te realiseren. De turbo test resultaten waren veel belovend. Een totale verwijderingsrendement van 97,1% voor chloride werd behaald in de grond.

Op verzoek van Elion is een full-scale aanpak uitgewerkt op basis van de resultaten van de labtesten. In samenwerking met Elion is in oktober 2018  door  Verhoeve Milieu & Water op locatie (Nangtong) de Electro Remediation unit geïnstalleerd ter plaatse van drie productie vijvers. De vijvers worden in de loop van 2018 en begin 2019 worden gesaneerd.