Evergem: een multidisciplinaire aanpak van chloorsolventen

Evergem: een multidisciplinaire aanpak van chloorsolventen

In opdracht van een Zweedse multinational is een grootschalige verontreiniging met chloorsolventen in het grondwater gesaneerd middels diverse technieken. In de bronzone werd chemische oxidatie middels ozon uitgevoerd voor aanpak van de zeer hoge concentraties. In de pluim is een koolstofbron geïnjecteerd voor anaerobe afbraak. Ter voorkoming van overschrijding van de terreingrens van de afbrekende producten werd op de grens een aeroob beveiliging scherm geïnstalleerd ter aerobe afbraak van de restproducten.