Bouw en woonrijpmaken Ketelmakerij Vlissingen

Bouw en woonrijpmaken Ketelmakerij Vlissingen

Het voormalige terrein van scheepsbouwer ‘De Schelde’ in Vlissingen ondergaat een enorme transformatie van bedrijventerrein tot woningbouw. De locatie van de  voormalige Ketelmakerij is door Verhoeve bouw- en woonrijp gemaakt. Hiertoe werden de volgende werken uitgevoerd:

· Opnemen en afvoeren verhardingen ca. 4.500 m²; 

· Ontgraven bovengrond ca. 4.000 m³; 

· Ontgraven en afvoeren verontreinigde grond ca. 20.000 ton;

· Verwijderen ondergrondse constructies & kabels en leidingen; 

· Aanvullen ontgravingen met schoon zand ca. 15.000 m³;

· Ontgraven riolering sleuven ca. 400 m;

· Aanbrengen gescheiden riolering stelsel PVC Ø315 en Ø400 mm incl. putten en aansluiting op gemeentelijk riool;

· Aanbrengen zand en afwerken bouwblokken op hoogte;

· Aanbrengen puinverhardingen ter plaatse van wegen.