Gepubliceerd 9 jan 2024

Verhoeve actief voor Aquafin in Vlaanderen

Verhoeve actief voor Aquafin in Vlaanderen

Werkt heeft een actieve rol in het renovatieproces van intercommunale waterzuiveringen in Vlaanderen welk programma onder beheer van Aquafin wordt uitgevoerd. Recent werkten wij voor Aquafin voor het plaatsen van 8 nieuwe borstelbeluchters op de site in Eeklo. Borstelbeluchters worden toegepast voor oppervlaktebeluchting in de beluchtingsbekken van de rioolwaterzuivering. (RWZI)

Uitvoering vond plaats in 4 fases, waarin telkens 2 borstelbeluchters per bekken werden vervangen. Vorige week zijn de twee laatste borstels geplaatst. Deze borstelbeluchters worden aangestuurd door middel van zuurstofmetingen. En dit dan met “master en slaves “ bekkens. Het zuurstofgehalte in het eerste bekken stuurt dus het inschakelen van de bordstelbeluchters in de andere bekkens. Dit om onnodig beluchten te voorkomen en een zo economisch elektriciteitsverbruik te verkrijgen. Deze zuurstofmeters worden aangebracht op door ons nieuw te plaatsen bordessen.