Gepubliceerd 16 juni 2024

Uitbreidingswerken Rioolwaterzuivering Overschelde door Verhoeve Belgium

Aquafin in Vlaanderen staat de komende jaren voor grootschalige renovaties en nieuwbouwprojecten aan haar rioolwaterzuiveringen. Diverse projecten van uiteenlopende aard zijn reeds door Verhoeve uitgevoerd of in uitvoering.

In Overschelde zijn wij onderdeel van het team dat de uitbreiding van de installatie realiseert om de capaciteit te verhogen. Verhoeve was hierbij verantwoordelijk voor de elektrotechnische en watertechnische werkzaamheden.

In eerste instantie hebben we hier nieuwe extra influentvijzels gerealiseerd alsmede een nabezinktank. Daarnaast hebben we een nieuw laagspanningsgebouw aangebracht en een volledig nieuw beluchtingsbekken gerealiseerd. Hiervoor zijn nieuwe ophaalbare beluchtingskaders aangebracht om te zorgen voor voldoende zuurstof in het te behandelen water via een fijnbellenbeluchting.

Voor de juiste werking van de installatie is het verhogen van de zuurstofconcentratie uiterst belangrijk. Hiertoe zijn een aantal proeven uitgevoerd om de juiste werking aan te tonen en de installatie in te regelen.

Meer informatie? Neem contact met ons op. Wil Brabers of Toine Donkers (Antwerpen) kunnen hier meer over vertellen.