Zuivering voor percolaatwater met anorgamische verbindingen van stortplaats in Woltersum

Zuivering voor percolaatwater met anorgamische verbindingen van stortplaats in Woltersum

Realisatie van een waterzuivering na uitvoeren van testen. PH correctie en beluchting met aanvullend precipitatie van anorganische verbindingen. Zuivering van 20m3 per uur over twee straten met diverse buffervaten en opslagen van natronloog. Zandfilter en compostfilter, verwijdering en verwerking van vrijkomend slib.