Bodemsanering, woon- en bouwrijpmaken Amstelveen

Bodemsanering, woon- en bouwrijpmaken Amstelveen

Integraal en risicodragend project voor uitvoering van bodemsanering, sloop en realisatie van woon- en bouwrijpmaken van een herontwikkelingslocatie. Sloop inclusief asbestsanering van twee panden. Uitvoeren van een waterbodemsanering, verwijderen van groen en realiseren van een nieuwe watergang en riolering na uitvoering van voorbelasting.