Aanpassingswerken aan een rioolwaterzuivering in Aartselaar

Aanpassingswerken aan een rioolwaterzuivering in Aartselaar

plaatsen van 8 nieuwe borstelbeluchters op een WZI te Aartselaar

  • Borstelbeluchters worden toegepast voor oppervlaktebeluchting in de beluchtingsbekken van de rioolwaterzuivering. (RWZI) Uitvoering vond plaats in 4 fases, waarin telkens 2 borstelbeluchters per bekken werden vervangen.  Deze borstelbeluchters worden aangestuurd door middel van zuurstofmetingen.
  • En dit dan met “master en slaves “ bekkens. Het zuurstofgehalte in het eerste bekken stuurt dus het inschakelen van de bordstelbeluchters in de andere bekkens.
  • Dit om onnodig beluchten te voorkomen en een zo economisch elektriciteitsverbruik te verkrijgen. Deze zuurstofmeters worden aangebracht op door ons nieuw te plaatsen bordessen.