Aanpak verontreinigingscocktail bij stortplaats Kanaalpolder Philippine

Aanpak verontreinigingscocktail bij stortplaats Kanaalpolder Philippine

Grondwatersanering van een omvangrijke voormalige chemische stortplaats met een bodemvolume van meer dan 500.000 m3 tegen een vaste prijs met voorwaarden. Aanpak van verzadigde en onverzadigde chloorkoolwaterstoffen als 1,2 DCA en minerale olie en vluchtige aromaten. Binnen het tijdsbestek van 10 jaar is het grondwater gesaneerd tot onder de contractwaarden met een vrachtreductie van meer dan 99%. De grondwatersanering is aangepakt middels ozon en aerobe biologische afbraak.