Industrie & bedrijven

Doelmarkten

Wij streven naar het ontzorgen van onze klanten en doelmarkten door mee te denken en verantwoordelijkheden in het ontwerpproces over te nemen, waardoor minder risico ontstaat in de realisatie van ons project. Projecten kunnen ingedeeld worden in onze vier hoofdtakken: in-situ bodemsanering, waterbehandeling, sloop/infrastructuur en circulaire concepten maar lopen in veel integrale projecten vaak in elkaar over.

Producten en diensten:

 • Verbeteren van de bodemkwaliteit door (in-situ) sanering of ontzilting
 • Ontwerp, bouw, verkoop en verhuur van diverse (mobiele) waterzuiveringen
 • Verbetering van productieprocessen via circulaire concepten
 • Terugwinnen en hergebruik van grondstoffen
 • Sloopwerken, aanleg van bodembeschermende voorzieningen en infrastructuur

Productgroepen

1250

In-situ
bodemsanering

860

Water
behandeling

600

Sloop/sanering en infrastructuur

12

Circulaire concepten

Voor de industrie

Veiligheid staat voorop! Kennis van diverse uiteenlopende grote bedrijven in binnen- en buitenland met elk hun eigen veiligheidssystemen en hoge eisen. Producten: (in-situ) bodemsanering, waterbehandeling, sloop en infrastructuur.

Voor de agrarische sector

Wij hebben aandacht voor amovering en sloop van glastuinbouw, het verbeteren van de waterkwaliteit alsmede het hergebruiken van grondstoffen en drainwater. Door het toepassen van ontziltingstechnieken dragen wij bij aan de verbetering van de kwaliteit van landbouwgrond.

Voor bouwers en ontwikkelaars

Participeren in ontwikkeling! Proactief in aanbrengen van (verontreinigde) locaties en optreden als (risicodragende) partner in herontwikkeling voor sloop, sanering en infrastructuur.

image003

Voor overheden

Al bijna 30 jaar lang zijn wij actief voor grotere en kleinere overheden. Gewesten, provincies, waterschappen & gemeenten. Wij hebben aandacht voor procedures en werkwijzen van overheden.

Producten:

 • Uitvoering van (in-situ) bodemsanering
 • Waterbehandeling en  -zuivering
 • Duurzaam waterbeheer

Samen met partners & licentiehouders

Partners en licentiehouders: voor Verhoeve’s speciale technieken en producten is een partnership, licentie of sub dealerschap mogelijk. Op basis van (semi-) exclusiviteit in specifieke deelmarkten worden overeenkomsten gesloten tot gebruik en verdeling van de producten alsmede trainingsprogramma’s voor overdracht van de specifieke kennis.

Ozon
Verhoeve Milieu & Water is dealer van Agrozone ozon generatoren.

ISCO – ozon
Verhoeve Milieu & Water is zeer ervaren in het toepassen van In Situ Chemische Oxidatie met ozon en peroxide.

Toepasbaar in over het algemeen zandige of siltige bodems.

ISCR – Granul-X®

In Situ Chemische Reductie: Verhoeve Milieu & Water is patenthouder voor het vervaardigen en toepassen van Granul-X® voor toepassingen op het vlak van bodem en waterbehandeling.

Toepasbaar in alle bodems.

Electro-reclamatie®

Verhoeve Milieu & Water is patenthouder in de landen Italië, Frankrijk, Taiwan, Engeland, China, Canada en Australië voor het toepassen van gelijkstroom middels elektroden in verontreinigde bodems.  Toepasbaar in zowel de on- als verzadigde zone van zowel kleiige als zandige bodems en veen.

Electro (bio) reclamatie

Verhoeve Milieu & Water bezit de patenten voor het toepassen van verwarming van bodem door middel van wisselstroom

Toepasbaar in alle soorten bodems.

   Ik heb de privacy statement van Verhoeve Milieu & Water gelezen en ga hiermee akkoord*