Zuiveringsplicht glastuinbouw brengt keuzes met zich mee
Zelf investeren in een waterzuivering of in een collectief? Doe de quickscan!

Over anderhalf jaar mag de glastuinbouw geen ongezuiverd water meer lozen. De Zuiveringsplicht glastuinbouw wordt gewijzigd per 1 januari 2018. Het is dus tijd voor strategische keuzes en een businessplan: investeert u zelf in waterzuivering of zuiveringsinstallatie? Of investeert u via een collectief? En welke zuiveringsinstallatie wordt het dan?

Verhoeve Milieu & Water helpt u bij deze keuzes. Met een gratis quickscan en met onafhankelijk en deskundig advies op maat. Wij weten alles van waterzuivering en van de bijbehorende subsidieregelingen. U vindt de quickscan onderaan deze pagina!

Wijziging zuiveringsplicht glastuinbouw heeft impact op uw bedrijfsvoering

De glastuinbouw mag per 1 januari 2018 geen ongezuiverd water meer lozen op het oppervlaktewater of op de riolering. Dit vergt een enorme inspanning van de markt. Want:

 • Hoe komt u tot het vereiste zuiveringsrendement?
 • Voor welke strategische keuzes staat u als het gaat om investering in waterzuiveringsinstallaties?
 • En hoe combineert u de ambities van uw glastuinbedrijf en de wijzigingen waterzuivering in een kansrijk businessplan?
Standaard zuiveringsinstallaties voldoen niet per se aan uw bedrijfsambities

De ene situatie is de andere niet. Geen glastuinbedrijf is gelijk. Standaard zuiveringsinstallaties worden gecertificeerd en ingezet na de goedkeuring van de bereikte rendementen op ‘standaard’ water met ‘standaard’ gewasbeschermingsmiddelen. Maar dit ontslaat u niet van de verplichtingen uit het activiteitenbesluit! Maatwerk om hieraan te voldoen kan nog steeds noodzakelijk zijn en besparingen opleveren. Maatwerk kan ook beter passen bij de ambities en mogelijkheden van uw glastuinbouwbedrijf.

Kiezen tussen collectieve of individuele zuiveringsinstallaties

Het samengaan in een collectief van bedrijven ligt voor de hand als kostenbesparing uw eerste doel is. Meestal levert in een collectief werken tijdwinst op. Maar het is nog de vraag of dit ook in uw situatie daadwerkelijk zo uitpakt. Verhoeve Milieu en Water analyseert graag voor u wat de wijziging zuiveringsplicht glastuinbouw betekent voor de keuze tussen individueel of collectief investeren in waterzuivering.

Het kan zeer lonend zijn om individueel of collectief gebruik te maken van een (tijdelijke) mobiele huurinstallatie (zo nodig met bediening). Daarnaast zijn uiteraard ook altijd combinaties met andere gewastechnische oplossingen mogelijk. Individueel of collectief.

Hoe Verhoeve Milieu en Water u helpt om te voldoen aan de zuiveringsplicht glastuinbouw

Verhoeve Milieu en Water helpt u bij strategische keuzes zoals investeringen in waterzuiveringsinstallaties. Wij doen dat met:

 • Onafhankelijk en deskundig advies op maat;
 • Een gratis quick scan! (zie onderaan deze pagina);
 • Tijdelijke of definitieve gecertificeerde installaties;
 • Huur of koop, lease en service, alles is mogelijk waarbij wij denken in de meest kosteneffectieve oplossingen, die uit meerdere technieken of producten kunnen bestaan.
  De wijziging zuiveringsplicht glastuinbouw heeft voor ons geen geheimen. Profiteer gerust van onze deskundigheid!
Wilt u meer weten over waterzuiveringsoplossingen voor uw glastuinbouwbedrijf?

Vul direct de quickscan in!

Verhoeve Milieu en Water geeft u onafhankelijk en deskundig advies. Wij weten alles van waterzuivering en van de bijbehorende subsidieregelingen. Contacteer ons team: Maurice Coremans of Art Lobs.

   Ik heb de privacy statement van Verhoeve Milieu & Water gelezen en ga hiermee akkoord*