Over ons

Sinds 1987

Meer dan 30 jaar ervaring in het oplossen van bodem en water problemen. Integraal van A tot Z of als deelproject maar altijd uitvoeringsgericht. Waardevol door ervaring en expertise.

De medewerkers van Verhoeve Milieu en Water zijn een gezonde mix van enthousiaste en innovatieve techneuten met elk hun ervaring en discipline. Wij zijn hierdoor goed in staat om de meest uiteenlopende projecten zelfstandig uit te voeren. Onze bedrijfsvoering is volledig gecertificeerd.

'Wij staan voor 30 jaar innovatieve bodem- en waterkwaliteitszorg'
Art Lobs, Algemeen directeur / zaakvoerder
Verhoeve Milieu & Water

Missie

foto-missie-plant-verhoeve

Creëren van

toegevoegde waarde

Creëren van toegevoegde waarde in projecten op het gebied van bodem- en waterkwaliteitszorg en de inrichting van onze omgeving.

verhoeve-missie-beeld

Wij ontwerpen

oplossingen

Wij ontwerpen oplossingen voor complexe bodem- en waterproblemen en voeren deze uit met zorg en aandacht voor klant en omgeving.

oceanium

Innovatie

duurzaamheid en partnership

Innovatie, duurzaamheid en partnership staan centraal in onze bedrijfsvoering. Van visie tot en met implementatie van diverse specifieke technieken en producten.

Geschiedenis

Verhoeve Milieu & Water heeft inmiddels al een rijke geschiedenis. Het bedrijf is opgericht in 1987, met als doel het saneren van bodem verontreinigingen en was hiermee één van de eerste saneringsbedrijven in de lage landen. 

Verandering van markt, omgeving en procesvoering zorgde voor een natuurlijke evolutie van het bedrijf. Vanaf de jaren negentig is de watercomponent belangrijker geworden. In eigen beheer zijn zuiveringen en installaties ontworpen en gebouwd voor bodemsanering. In deze periode zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van in situ sanering en technische installaties. In het marktsegment bodemsanering groeit Verhoeve uit tot één van de grotere marktpartijen die alle facetten van (in-situ) bodemsanering beheerst.

Duurzaamheid / Maatschappelijk

Verantwoord ondernemen

Onze doelstelling is om onze omgeving en ons milieu te verbeteren. Belangrijke onderdelen van deze doelstelling zijn het saneren van bodems & waterstromen, en het inrichten van onze omgeving. Binnen deze werkvelden en organisatie wordt duurzaamheid geïntegreerd in onze ontwerpen en realisaties. Door middel van een jaarlijks Research and Development programma wordt gewerkt aan het verduurzamen van onze oplossingen en technieken. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit ecologische waterzuiveringen zoals helofytenfilters, het toepassen van warmte-koude-opslagsystemen met een rendementsvolle wisselaar, het winnen van energie uit zon of een waterstroom en het nuttig opslaan en wederom toepassen van deze energie.

Verhoeve Milieu en Water hecht grote waarde aan het continue verbeteren aangaande de reductie van de CO₂ uitstoot, wat mede door bovenstaande ontwikkelingen bereikt kan worden. Om de reductie van CO₂ te monitoren en optimaliseren heeft Verhoeve Milieu en Water onder de vlag van de Aurora Group een portfolio op gesteld met daarin de CO2 footprint van het basisjaar en een inventarisatie van de reductiemogelijkheden voor de komende periode. Na de overname van Agrozone Europe BV is het nieuwe basisjaar bepaald op de gegevens uit 2020.

Erkenningen & certificaten

Indien u op onderstaande links klikt, kunt u het betreffende certificaat lezen en/of downloaden.

Verhoeve Milieu & Water is gecertificeerd / erkend voor:

people-children-child-happy-160946

      Ik heb de privacy statement van Verhoeve Milieu & Water gelezen en ga hiermee akkoord*