AGROZONE VERHOEVE VERHOEVE PROJECT PARTICIPATIE BURO ANTARES

Bodemsanering industrieel erfgoed

p{color:#012952;} Bodemsanering industrieel erfgoed ‘De Krijgsman’ Muiden: de explosieve uitdaging Verhoeve Milieu & Water is sinds 2017 betrokken bij de sanering van dit prachtige terrein wat plaatselijk is verontreinigd met kruitgerelateerde stoffen (niet-genormeerde energetische verontreinigingen als TNT). De verontreinigingen zijn aanwezig in ...

Circulaire oplossing voor spuiwater

p{color:#012952;} Verhoeve Milieu & Water is de specialist in bodem- en waterkwaliteitszorg. Met het project ZuNuRec (Zuivering en Nutriënten Recuperatie) gaan wij voedingsstoffen (stikstof, fosfor) halen uit de spuiwaterstroom in de tuinbouw en deze waterstroom zuiveren en hergebruiken. In het spuiwater bevinden zich resten van nutriënten in de ...

Dowtherm als warme uitdaging!

p{color:#012952;} Verhoeve Milieu & Water is het afgelopen jaar door een grote multinational gevraagd om mee te denken bij de oplossing van een niet alledaags bodemprobleem. Op een voormalig bedrijfsterrein is namelijk sprake van een bodemverontreiniging met Dowtherm. Dowtherm is een thermische olie die specifiek ontwikkeld is als medium om warm ...

AOP-5 BZG gecertificeerd !

p{color:#012952;} Verhoeve Milieu & Water heeft succesvol een test traject doorlopen ter goedkeuring van de (mobiele) AOP-5 installatie voor toepassing in de glastuinbouw (verwijdering gewasbeschermingsmiddelen) in Nederland. De aanvraag is 13 Oktober ingebracht in de vergadering van de BZG commissie (Beoordeling Zuiveringen Glastuinbouw) en hee ...