Wij realiseren grote en kleine sloopwerken van bebouwing en opstallen en voeren bodemsaneringen uit middels ontgravingen. Een belangrijk component hierin is het detecteren, in beeld brengen en verwijderen van asbestdeeltjes in de bodem. Wij zijn uitgerust op het veilig uitvoeren middels gespecialiseerd materieel en personeel. Verder zijn we actief in het bouwrijpmaken van terreinen, het aanleggen van riolering en overige infrastructuur. Kortom: alles rond de toekomstige bebouwing of vloeistofdichte voorziening.

Wij realiseren grote en kleine sloopwerken van bebouwing en opstallen en voeren bodemsaneringen uit middels ontgravingen. Een belangrijk component hierin is het detecteren, in beeld brengen en verwijderen van asbestdeeltjes in de bodem. Wij zijn uitgerust op het veilig uitvoeren middels gespecialiseerd materieel en personeel. Verder zijn we actief in het bouwrijpmaken van terreinen, het aanleggen van riolering en overige infrastructuur. Kortom: alles rond de toekomstige bebouwing of vloeistofdichte voorziening.

Gecombineerd met de vloeistofdichte voorziening wordt een gedegen afvoervoorziening of bedrijfsriolering voor het afvalwater gerealiseerd. Frequent vindt de zuivering van het afvalwater plaats via een te plaatsen olie-waterscheider. Voor de bodembeschermende voorzieningen wordt een Bewijs van Aanleg onder certificaat geleverd.

Voor de inrichting van de omgeving rondom een tankstation, nieuwbouw of integrale ontwikkeling verzorgt Verhoeve Milieu & Water eveneens sloopwerkzaamheden en infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de aanleg van riolering, kabels en leidingen, wegen, groenvoorzieningen, infiltratievoorzieningen en brandweerbronnen.

Verhoeve Milieu & Water voert deze projecten uit onder een zeer hoge veiligheidsstandaard en regelgeving daar wij frequent worden ingezet op complexe locaties als industriële omgevingen of binnenstedelijk gebied.

Afvoer en afzet van de vrijkomende materialen grondstromen zijn zeer belangrijk. Wij bezitten de know-how voor analyse, scheiding, toepassing, hergebruik of reiniging van gronden. Wij zijn door onze kennis in de markt in staat om een optimale kostenbesparing te realiseren tussen vraag en aanbod waardoor sommige projecten integraal worden overgenomen.

Wij hebben ervaring in het opzetten, begeleiden en certificeren van Tijdelijke Opslagplaatsen voor grond (TOP) (volgens BRL9335). Het beheer en exploitatie van enkele TOP’s,  grondbanken of geluidswallen is door Verhoeve overgenomen zodat bepaalde exploitatierisico’s voor onze klanten worden afgedekt.

  • augustus 1, 2017by Volcano