In-situ bodemsanering van anorganische verontreinigingen in zowel de onverzadige als de verzadigde zone is mogelijk door middel van electro reclamatie. Verhoeve Milieu en Water beschikt over de know-how, octrooien en materieel om deze techniek op een correcte manier te ontwerpen, in te zetten en complexe saneringen af te ronden. De techniek gaat uit van gelijkstroom in de bodem om verontreinigingen te mobiliseren en via anoden en kathoden uit de bodem te verwijderen. De verontreinigingen worden vervolgens via electrolyse en waterzuivering opgevangen en afgevoerd.

Turbotest:
Wij testen de mogelijkheid tot electro reclamatie in onze testruimte via ‘turbotesten’. Na het uitvoeren van deze ‘batchtest’ kunnen wij een globaal ontwerp van het saneringssysteem opzetten. Hierbij kijken wij naar zaken zoals onderlinge afstanden kathoden/anoden, hoeveelheid stroom, mobilisatiemogelijkheden van de zware metalen etc.

Toepassing:electroreclamatie detail
De installatie bestaat uit twee containers. Eén container omvat de stroomunit, de tweede container bestaat uit een zuiveringsinstallatie voor zuivering/afscheiding van de zware metalen. In de bodem wordt via anoden en kathoden gelijkstroom gebracht.

Toepassing van Electro Reclamatie vindt plaats in:

Zandige, kleiige, venige of lemige bodems;
Verwijdering van zware metalen, cyaniden, PAK.

  • juli 24, 2018by Volcano