Gechloreerd koolwaterstoffen/solventen worden beschouwd als complexe verontreinigingen in grond en grondwater. Sanering van deze verontreinigingen moet over het algemeen worden aangepakt met verschillende technieken om een succesvol project te garanderen. Verhoeve Milieu & Water is één van de meest ervaren en gespecialiseerde aannemers in dit type verontreiniging. We kunnen bogen op een ervaring van 25 jaar als een milieuaannemer en we hebben een aantal technieken zelf ontwikkeld voor sanering van bron en pluimzones in verschillen bodemtypen:

  • In Situ Chemische Oxidatie – Ozon
  • In Situ Chemische Reductie – Granul-X®
  • ISCO-BIO
  • Electro(bio)reclamatie
  • Anaerobe afbraak door middel van directe injecties of recyclage van onttrokken grondwater
  • Aerobe afbraak.

Succesvolle projecten worden gekenmerkt door implementatie en combinatie van enkele bovengenoemde technieken. Voor de combinatie tussen chemische technieken en biologische nabehandeling zijn diverse projecten uitgevoerd met TNO/Deltares alsmede VITO ter bepaling van de biologische activiteit na behandeling met chemische technieken van een site. In samenwerking met Deltares is door Verhoeve tevens een koolstofbron vervaardigd: VCS® (Verhoeve Carbon Source).

In slecht doorlatende bodems is de combinatie tussen electro(bio)reclamatie en anaerobe biologische afbraak een geschikte oplossing. Door het opwarmen van de bodem ontstaat immers een betere oplosbaarheid en beschikbaarheid van de VOCL verbindingen die daardoor beter biologisch kunnen worden aangepakt.

Duurzaam saneren zonder veel nazorg? Dit is mogelijk met een Permeabele reactieve wand of een zogenaamd ‘funnel & gate systeem’. Deze wand kan eenvoudig worden aangebracht tot circa 8 m –mv. en worden voorzien van Granul-X®. Een reactief en goed doorlaatbaar materiaal met als basis 0-waardig ijzer waardoor VOCL verontreinigingen worden gereduceerd tot ethanen en ethenen.

Granul-X®

Op basis van de locale bodemopbouw, verontreiniging, bodemparameters, terugsaneerwaarden en uiteraard de factor tijd maken wij ontwerpen voor bodemsaneringen en voeren deze geregeld op lum-sum basis uit. Voorgestelde saneringsopties testen wij vooraf in onze eigen testruimte.

Ontzorging van bodemkwaliteitszorg?
Voor bedrijven en overheden nemen wij de verantwoordelijkheid tot bodemsanering van gechloreerde oplosmiddelen op VOCL locaties over. Met onze technische methoden en onze kennis van speciale contractvormen en overeenkomsten kunnen wij langdurige contracten afsluiten en verantwoordelijkheden voor langere tijd overnemen tot sanering van een terrein.

  • februari 13, 2019by Verhoeve