AGROZONE VERHOEVE VERHOEVE PROJECT PARTICIPATIE BURO ANTARES

Uitbreiding test faciliteiten

Uitgebreid assortiment testfaciliteiten Verhoeve Milieu en Water heeft de afgelopen periode haar assortiment aan testfaciliteiten fors uitgebreid. De aanleiding is de groeiende behoefte om zelfstandig onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Daarbij is steeds meer specifieke informatie nodig om tot een optimale ontwerpkeuze te komen. Door dit in de ...

Biologische waterzuivering

p{color:#012952;} Wij laten de natuur en de biologie indien mogelijk zoveel mogelijk het werk doen. Voor diverse doeleinden ontwerpen en bouwen wij helofytenfilters, de meest duurzame oplossing op zuiveringsgebied. Deze oplossing kan gekozen worden voor hergebruik van afvalwater op een golfbaan of bijvoorbeeld zuivering van water van speelplaatsen, ...

Electro Reclamatie®

p{color:#012952;} In-situ bodemsanering van anorganische verontreinigingen in zowel de onverzadige als de verzadigde zone is mogelijk door middel van electro reclamatie. Verhoeve Milieu en Water beschikt over de know-how, octrooien en materieel om deze techniek op een correcte manier te ontwerpen, in te zetten en complexe saneringen af te ronden. De ...