AGROZONE VERHOEVE VERHOEVE PROJECT PARTICIPATIE BURO ANTARES

Ontwikkeling elektrodes voor Elektro Reclamatie

Ontwikkeling nieuw type elektrode voor Elektro Reclamatie Verhoeve Milieu & Water heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van in-situ bodemsaneringsprojecten. De In-Situ saneringstechniek Elektro Reclamatie wordt toegepast om anorganische verontreinigde stoffen (bv zware metalen) in zand, klei, veen of leem gronden te verwijderen door middel ...

Ontwikkeling verontreinigd vastgoed Westzaan

Ontwikkelen van verontreinigd vastgoed in Westzaan In opdracht van BPD Ontwikkeling BV (BPD) maakt Verhoeve Milieu & Water BV een voormalige bedrijfslocatie aan het Zuideinde 89 in Westzaan geschikt voor woningbouw.  Aan het Zuideinde hebben jarenlang bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden. Op locatie zijn onder meer een houtopslag- en bewer ...

Bodemsanering VOCL Odfjell

Odfjell Terminals B.V. is één van de grootste onafhankelijke tankopslag terminals in Europa. De locatie is centraal gelegen in het hart van de Rotterdamse haven en is sinds 1957 operationeel. In opdracht van Odfjell voert Verhoeve Milieu en Water in samenwerking met Groundwater Technology b.v. een grond- en grondwatersanering uit. De saneringslocat ...

WZI Oceanium Diergaarde Blijdorp

  In het Oceanium van Diergaarde Blijdorp maken bezoekers op een unieke manier kennis met de waterwereld. Door acht miljoen liter zeewater om de twee uur te reinigen met behulp van de waterzuiveringsinstallatie (WZI) van Verhoeve Milieu & Water kunnen mens en dier samen genieten van het kraakheldere water. De waterzuiveringsinstallatie word ...

Bodemsanering industrieel erfgoed

Verhoeve Milieu & Water is sinds 2017 betrokken bij de sanering van dit prachtige terrein wat plaatselijk is verontreinigd met kruitgerelateerde stoffen (niet-genormeerde energetische verontreinigingen als TNT). De verontreinigingen zijn aanwezig in de grond en in het grondwater. Daarnaast zijn over een groot deel van het industrieterrein klein ...

Verwijdering van Chloride in Nangtong

China kent grootschalige milieuproblemen als gevolg van de enorme economische groeispurt die het land heeft doorgemaakt. Voornamelijk de industriële groei in China de afgelopen jaren heeft zijn prijs. De bodem en het grondwater in China zijn lokaal sterk verontreinigd met een groot scala aan giftige stoffen (waaronder met zware metalen) en zijn daa ...

Advanced Oxidation middels AOP5

AOP5 de kracht van de combinatie! Sinds 1 januari 2018 is de wetgeving ten aanzien van de lozingsmogelijkheden in de glastuinbouw veranderd met een zuiveringsplicht en diverse lozingsbeperkingen van ‘nieuwe stoffen’ als gevolg. Verhoeve Milieu & Water heeft een technologie ontwikkeld middels ‘Advanced Oxidation’ om te vol ...

Circulaire oplossing voor afvalwater: ZuNuRec

Ook tuinders moeten aan steeds strengere regelgeving voldoen wat hun water betreft. En dat terwijl de marges in de sector al niet groot zijn. In project Zunurec zoeken drie organisaties naar een oplossing. Die moet binnen twee jaar leiden tot een mobiele installatie die bij tuinders langsgaat, hun water zuivert en er de nutriënten uithaalt, zodat b ...

Chemische reductie – Granul-X®

p{color:#012952;} Verhoeve Milieu & Water introduceert Granul-X®, een innovatief product voor toepassing in bodemsanering en waterbehandeling. Het product kan onder andere toegepast worden als duurzaam reactief materiaal in permeabele reactieve wanden of funnel & gate systemen, voor de aanpak van grondwater verontreinigd met vluchtige organi ...

Bodemsanering (VOCL)

Odfjell Terminals B.V. is één van de grootste onafhankelijke tankopslag terminals in Europa. De locatie is centraal gelegen in het hart van de Rotterdamse haven en is sinds 1957 operationeel. In opdracht van Odfjell voert Verhoeve Milieu en Water in samenwerking met Groundwater Technology b.v. een grond- en grondwatersanering uit. De saneringslocat ...