Asbest sanering

Asbest in grond sanering, Rijssen Onlangs heeft Verhoeve Milieu & Water in Rijssen een asbest in grond sanering uitgevoerd in opdracht van projectbureau Bodem Asbest Sanering. Ter plaatse van een voormalige speeltuin was tijdens bodemonderzoek een bodemverontreiniging met asbest vastgesteld. De asbest verontreiniging is verwijderd door het ontgr ...

7ᵉ Kubuqi International Desert Forum

26- 28 juli 2019 vond de 7e Kubuqi International Desert Forum plaats in de autonome regio Binnen-Mongolië in China. Het thema dit jaar was “Greening the Belt and Road, the building of Ecological civilization”. Internationale kwesties als de samenwerking op het gebied van woestijnvorming preventie, klimaatverandering, ecologische restauratie en groen ...

Hergebruik van kostbare verontreinigingen

Verhoeve voert een haalbaarheidsstudie uit voor hergebruik van kostbare verontreinigingen uit water! Op dit moment worden grote afvalstromen simpelweg geloosd zonder dat hier verder iets mee gedaan wordt. Dat levert enerzijds veel verontreiniging op, en anderzijds brengt lozing van verontreinigd water kosten met zich mee. Binnen de subsidieregeling M ...

Waterzuivering Boedapest, Hongarije

Begin juni hebben wij opnieuw een project opgestart voor een vaste klant in Hongarije. Deze klant is bezig met een langjarige praktijkproef om de best passende techniek voor de aanpak van een omvangrijke grondwaterverontreiniging uit te werken. Deze grondwaterverontreiniging met diverse vluchtige stoffen is afkomstig van een grote industriële site ...

Vakbeurs AQUA Nederland

Save the date! Vakbeurs AQUA Nederland: 19, 20 & 21 maart 2019. Verhoeve Milieu & Water is aanwezig op de dertiende editie van de vakbeurs AQUA Nederland. Breng een bezoek aan onze stand M.139 voor meer informatie over innovaties op het vlak van waterbehandeling, nutriënten terugwinning en Advanced Oxidation technieken. a.one:hover {color:#69b ...

AquaConSoil 2019!

Save the date! AquaConSoil, 20 – 24 mei 2019 a.one:hover {color:#69ba13 !important;} Verhoeve Milieu & Water zal een aantal presentaties en posters verzorgen over innovaties op het vlak van bodem- en waterbehandeling. We kijken ernaar uit om u te zien op AquaConSoil 2019. Voor meer informatie: www.aquaconsoil.org ...

Sanering Bosrijk Eindhoven

Injectie Bosrijk Eindhoven van start! Eind januari jl. verwierf Verhoeve Milieu & Water de opdracht voor de uitvoering van het werk. 26 februari 2019 zijn reeds de injectiefilters geplaatst. Inmiddels zijn we gestart met de injectie van oxidant op een diepte van 15 tot 25 m-mv. ...

Bodemsanering industrieel erfgoed

p{color:#012952;} Bodemsanering industrieel erfgoed ‘De Krijgsman’ Muiden: de explosieve uitdaging Verhoeve Milieu & Water is sinds 2017 betrokken bij de sanering van dit prachtige terrein wat plaatselijk is verontreinigd met kruitgerelateerde stoffen (niet-genormeerde energetische verontreinigingen als TNT). De verontreinigingen zijn aanwezig in ...

Circulaire oplossing voor spuiwater

p{color:#012952;} Verhoeve Milieu & Water is de specialist in bodem- en waterkwaliteitszorg. Met het project ZuNuRec (Zuivering en Nutriënten Recuperatie) gaan wij voedingsstoffen (stikstof, fosfor) halen uit de spuiwaterstroom in de tuinbouw en deze waterstroom zuiveren en hergebruiken. In het spuiwater bevinden zich resten van nutriënten in de ...

Dowtherm als warme uitdaging!

p{color:#012952;} Verhoeve Milieu & Water is het afgelopen jaar door een grote multinational gevraagd om mee te denken bij de oplossing van een niet alledaags bodemprobleem. Op een voormalig bedrijfsterrein is namelijk sprake van een bodemverontreiniging met Dowtherm. Dowtherm is een thermische olie die specifiek ontwikkeld is als medium om warm ...