Investeringsfonds opgericht!

En door.. Met 35 jaar ervaring in onderzoek en sloop/saneringswerk van terreinen participeren wij vanaf heden via Verhoeve Project Participatie ook in projecten en ontwikkeling! Via ons nieuwe investeringsfonds met diverse deelnemende partijen, maken we mede-investeringen in verontreinigde terreinen mogelijk en maken we samen projecten tot een succes. Van A tot Z in de gehele keten!

  • februari 2, 2022by Verhoeve
  • Nieuws