Als saneerder lopen we nu toch al zo’n 34 jaar mee in het saneren van de bodem in Nederland en ver daarbuiten en we hebben veel zaken al een keer gezien. Maar zo af en toe lopen we dan toch tegen een parel van een project aan. In Woltersum wordt in opdracht van de Gemeente Groningen een stortplaats met gevaarlijk afval gesaneerd. Voor deze sanering is de combinatie Van der Wiel en Roelofs Wegenbouw gecontracteerd.

Op de te saneren locatie in Woltersum is een stortplaats met gevaarlijk afval afkomstig van de voormalige AKU aanwezig. In het stortmateriaal zijn hoge concentraties zware metalen en organische verontreinigingen (o.a benzaldehyde) aanwezig. Het vrijkomende stortmateriaal wordt afgevoerd naar de Stainkoeln in Groningen. Om het ontgraven van het stortmateriaal mogelijk te maken dient sterk verontreinigd water uit en rondom de stort onttrokken en gezuiverd te worden. Voor de zuivering van dit afvalwater zijn wij door de combinatie gevraagd om deze zeer complexe waterzuiveringsinstallatie te leveren. De uitwerking van het ontwerp naar een definitieve installatie is in nauw overleg met TAUW, welke als adviseur betrokken is bij dit project en op basis van diverse door ons uitgevoerde testen in ons lab bepaald. Onderstaande drone film geeft een indruk van de waterzuiveringsfabriek die wij inmiddels geplaatst en in bedrijf hebben. De zuivering bestaat uit een aantal stappen waarin wij de verontreinigingen opgelost in het water vastleggen in het slib. Het waterige slib wordt ingedikt tot een steekvast product welke naar de stortplaats wordt afgevoerd.

Trots zijn wij op het feit dat we een technisch hoogstandje hebben geleverd waardoor we wederom een steentje kunnen bijdragen aan het schoner en mooier maken van Nederland.

  • maart 29, 2021by Verhoeve
  • Nieuws