Verhoeve Groep Belgium is op RWZI Antwerpen-Zuid gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van een opwaardeer unit welke biogas opwaardeert naar biomethaan. Samen met Mols Contractors NV is  Verhoeve Milieu & Water gestart met de aanleg van de betonnen funderingen. Zodra de unit in de zomer van 2021 is geplaatst en aangesloten, wordt de huidige WKK (warmte-krachtkoppeling) verwijderd.

  • maart 24, 2021by Verhoeve
  • Nieuws