Na de overname door Horticoop in 2017 heeft Agrozone zich sterk ontwikkeld tot een gevestigde naam op het gebied van zuiverings- en ontsmettingsinstallaties. Toonaangevende bedrijven in de tuinbouw- en bollensector hebben inmiddels de systemen van Agrozone draaien en kennen de kracht en de voordelen van ozon. Aan dit resultaat heeft ook het dealernetwerk van Agrozone in grote mate bijgedragen. Agrozone is trots op haar klanten en dealers en zet in op intensivering van de relaties.

Ook voor de komende jaren blijft de ambitie van Agrozone groot. De markt vraagt om bredere oplossingen en hierdoor  ontwikkeling van nieuwe toepassingen en technieken. Deze verbreding (ook internationaal) en het verbeteren van de servicegraad zijn belangrijke speerpunten. Om goed invulling te geven aan deze ambitie slaat Agrozone de handen ineen met Verhoeve Milieu Groep.

Verhoeve Milieu Groep (een groep van een aantal technisch bedrijven waartoe onder andere Verhoeve Milieu & Water en Buro Antares behoren) is reeds 30 jaar actief in bodem- en wateronderzoek/ behandeling middels diverse technieken en met vestigingen in Nederland en België.

Verhoeve en Agrozone werken al langer succesvol samen. Deze samenwerking zal de komende tijd verder worden geïntensiveerd op het gebied van know-how, marktpositie en uitwisseling van capaciteit. Hierdoor wordt de slagkracht van  beide bedrijven in de verschillende markten vergroot en worden de bedrijven individueel versterkt.

Agrozone ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal zich blijvend verder ontwikkelen tot een waardevolle partner voor klanten en dealers

www.agrozone.nl

  • november 17, 2020by Verhoeve
  • Nieuws