Ontwikkeling nieuw type elektrode voor Elektro Reclamatie

Verhoeve Milieu & Water heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van in-situ bodemsaneringsprojecten. De In-Situ saneringstechniek Elektro Reclamatie wordt toegepast om anorganische verontreinigde stoffen (bv zware metalen) in zand, klei, veen of leem gronden te verwijderen door middel van elektrische potentiaalverschillen. Voor het aanbrengen van de potentiaalverschillen plaatsen we afwisselend rijen van anoden en kathoden in de bodem. Hierdoor zullen de geladen (verontreinigde) deeltjes mobiliseren naar de anode en kathode. Positief geladen deeltjes, zoals (zware) metalen zullen migreren naar de kathode en de negatieve deeltjes naar de anode. De elektrodes beschikken over een vloeistofcirculatie systeem van elektrolyt waar de gemobiliseerde deeltjes worden geabsorbeerd. Elektrolyt is een waterige oplossing van zouten die in ionen zijn gesplitst en elektrische stroom kan geleiden, hiermee wordt het reactiemilieu rondom de elektrodes beheerst. Door het rondpompen van het elektrolyt over de elektrodes en een waterzuivering wordt het elektrolyt gereinigd en steeds hergebruikt.

Verhoeve richt zich gedurende het WBSO subsidie project “Ontwikkeling nieuw type elektrode voor Elektro Reclamatie” op het onderzoeken van verschillende mogelijkheden om de (horizontale) elektrodes bredere inzetbaar  te maken. Voorbeeld van toepassing is het verwijderen van zware metalen uit de toplaag van landbouwgrond, zodat deze weer geschikt wordt voor veilige landbouw. Voor de aanpak van deze ondiepe verontreiniging wordt de toepassing van horizontale elektrodes overwogen.

Om de toepasbaarheid van goedkopere (horizontale) elektrodes vast te stellen voert Verhoeve Milieu & Water laboratoriumtesten uit. De ER-testen worden uitgevoerd op bodemmonsters verontreinigd met zware metalen, verschillende elektrode materialen en met verticale en horizontale elektrodes. Het belangrijkste doel van de testen is het onderzoeken en selecteren van verschillende elektrode typen (materialen) en uitvoeringsvormen, waarmee  ER breder inzetbaar wordt.