Asbest in grond sanering, Rijssen

Onlangs heeft Verhoeve Milieu & Water in Rijssen een asbest in grond sanering uitgevoerd in opdracht van projectbureau Bodem Asbest Sanering. Ter plaatse van een voormalige speeltuin was tijdens bodemonderzoek een bodemverontreiniging met asbest vastgesteld. De asbest verontreiniging is verwijderd door het ontgraven van de verontreinigde grond. Om de risico’s voor het personeel en de omgeving te minimaliseren en om stofvorming te voorkomen, vanwege uitvoering in een droge en warme zomer, is er voor gekozen om een kraan te gebruiken met vernevelingssysteem met een standalone watertank. Na het afvoeren van de verontreinigde grond is het ontgravingsvlak aangevuld met schone grond. Vervolgens is het terrein afgewerkt met graszoden is het beheer overgedragen aan de Gemeente Rijssen. We verwachten in de toekomst meer werkzaamheden voor het projectbureau te mogen uitvoeren.

  • oktober 4, 2019by Verhoeve
  • Nieuws