Begin juni hebben wij opnieuw een project opgestart voor een vaste klant in Hongarije. Deze klant is bezig met een langjarige praktijkproef om de best passende techniek voor de aanpak van een omvangrijke grondwaterverontreiniging uit te werken. Deze grondwaterverontreiniging met diverse vluchtige stoffen is afkomstig van een grote industriële site midden in de hoofdstad Boedapest. In het verleden hebben we op deze site o.a een praktijkproef uitgevoerd met Perozox, het door Verhoeve Milieu & Water ontwikkelde concept voor aanpak van verontreinigingen middels injectie van ozon. De resultaten van die proef zijn veel belovend en worden in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid uitgewerkt naar een full-scale toepassing.

Voor het huidige project hebben wij een waterzuivering gebouwd met een capaciteit van 15 m³/uur, waarbij zowel de waterstroom als de vrijkomende luchtstroom gereinigd moest worden. De installatie inclusief telemetrie is opgeleverd op 05 juni jl. Het reguliere onderhoud op locatie wordt lokaal uitgevoerd, Verhoeve Milieu & Water verzorgt het groot onderhoud gedurende 1,5 jaar.

 

  • juni 25, 2019by Verhoeve
  • Nieuws