Ontwikkelen van verontreinigd vastgoed in Westzaan
In opdracht van BPD Ontwikkeling BV (BPD) maakt Verhoeve Milieu & Water BV een voormalige bedrijfslocatie aan het Zuideinde 89 in Westzaan geschikt voor woningbouw.  Aan het Zuideinde hebben jarenlang bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden. Op locatie zijn onder meer een houtopslag- en bewerkingsbedrijf, een transportbedrijf en diverse kleine handelsondernemingen gevestigd geweest. Door deze activiteiten zijn op de locatie bodemverontreinigingen met minerale olie en zware metalen ontstaan. De locatie is in het verleden aangekocht door BPD als onderdeel van een grotere woningbouwontwikkeling aan het Zuideinde en moest bouw- en woonrijp gemaakt worden.

Dankzij de jarenlange ervaring in de combinatie bodemsanering, infrastructuur, bodemonderzoek en advies heeft Verhoeve Milieu & Water BPD iets unieks kunnen bieden. Verhoeve Milieu & Water biedt BPD een one-stop shop. Bijna alle werkzaamheden die gedaan moeten worden in het kader van de transformatie van verontreinigde industrielocatie naar volwaardige nieuwbouwwijk in Zaanse stijl worden door Verhoeve Milieu & Water uitgevoerd, gecoördineerd en/of aangestuurd. De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • Asbestsanering en sloop voormalige panden en hallen;
  • Bodemsanering inclusief het verwijderen van alle bodemvreemde materialen;
  • Aanvragen benodigde vergunningen (o.a. omgevingsvergunning, watervergunning);
  • Ondersteuning bestemmingsplanprocedure, coördinatie en aansturing alle benodigde onderzoeken (o.a. flora en fauna, archeologie, Natura 2000, Geluid);
  • Opstellen van voorbelasting advies, aanbrengen voorbelasting en zettingsmetingen;
  • Ontwerp en uitwerking in DO van stedebouwkundigontwerp.

Dankzij het vertrouwen tussen BPD en Verhoeve Milieu & Water BV worden de werkzaamheden in een goede en zakelijke harmonie met vrijheid voor elkaars expertise en oog voor elkaars belangen uitgevoerd. Naar verwachting wordt in 2019 het bouwrijp maken afgerond en kan eind 2020 een prachtige nieuwbouwwijk worden opgeleverd in Zaanse stijl.