AOP5 de kracht van de combinatie!

Sinds 1 januari 2018 is de wetgeving ten aanzien van de lozingsmogelijkheden in de glastuinbouw veranderd met een zuiveringsplicht en diverse lozingsbeperkingen van ‘nieuwe stoffen’ als gevolg. Verhoeve Milieu & Water heeft een technologie ontwikkeld middels ‘Advanced Oxidation’ om te voldoen aan de zuiveringsplicht. Hier binnen is de Advanced Oxidation 5 unit (AOP5-unit) vervaardigd. AOP5 verwijdert krachtig en robuust gewasbeschermingsmiddelen (GBM), pathogenen en diverse recalcitrante stoffen. De innovatieve technieken ozon (O3), waterstofperoxide (H2O2) en Ultraviolet (UV) zijn hierin gecombineerd en verwerkt in een (mobiele) 20-voets container.

De container is voorzien van een influent, effluent en een extra buffer die optioneel gebruikt kan worden voor aanvullende zuivering van hars- of koolfilter. Het influent wordt eerst door middel van een zandfilter voorgezuiverd. Eventueel kan er een aan het influent water (voor het zandfilter) een vlokmiddel worden toegevoegd. Door een vlokmiddel toe te voegen coaguleren organische deeltjes, waardoor de deeltjes beter verwijderd kunnen worden door het zandfilter.

Het spuiwater wordt vervolgens achtereenvolgend behandeld met ozon, waterstofperoxide en passeert als laatst twee UV reactoren. De gehele installatie is vanaf afstand te bedienen en te monitoren door een deskundige operator.

De Beoordelingscommissie Zuiveringen Glastuinbouw (BZG) heeft de unit beoordeeld op de werking, onderhoud en instandhouding. BZG heeft de unit goedgekeurd en gecertificeerd. De unit behaald voor alle werkzame stoffen uit het Standaard Water het zuiveringsrendement van ≥95% en voldoet daardoor aan de gestelde normwaarde van onder andere GBM.