AGROZONE VERHOEVE VERHOEVE PROJECT PARTICIPATIE BURO ANTARES

Verhoeve Milieu & Water introduceert Granul-X®, een innovatief product voor toepassing in bodemsanering en waterbehandeling. Het product kan onder andere toegepast worden als duurzaam reactief materiaal in permeabele reactieve wanden of funnel & gate systemen, voor de aanpak van grondwater verontreinigd met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl).

Granul-X® is een kostenefficiënt alternatief voor nulwaardig ijzer. Het is een kleigebaseerd geëxpandeerd granulaat met een hoge porositeit en zeer groot intern reactief oppervlak. Kleine reactieve metaaldeeltjes worden geïntegreerd in de korrels gedurende productie volgens een specifiek gepatenteerd proces. Op deze manier is er een goed contact tussen het verontreinigde water en de reactieve deeltjes. Gebroken korrels met een grootte van 0 tot 5 mm worden gebruikt om het contactoppervlak nog verder te vergroten. Wanneer het verontreinigde water in contact komt met Granul-X®, worden de gechloreerde verbindingen chemisch gereduceerd tot onschadelijke verbindingen. Naast een goede reactiviteit hebben de korrels ook uitstekende hydraulische eigenschappen.

Laboratoriumtesten
Een succesvolle toepassing start doorgaans met een op maat gemaakt ontwerp, gebaseerd op een laboratorium-schaal haalbaarheidstest. In onze testruimte worden kolom- en batchtesten uitgevoerd met gebiedseigen water om op een representatieve manier de toepasbaarheid van Granul-X®in een bepaalde verontreinigingssituatie te testen en zo de optimale uitvoeringswijze te bepalen.

Full-scale toepassing
In 2011 werd een full-scale permeabele reactieve wand met Granul-X®materiaal aangelegd als onderdeel van de sanering van een met VOCl verontreinigde locatie in Lier, België. De wand werd aangelegd langs een nabij gelegen waterloop om het oppervlaktewater te beschermen van verdere instroom van de verontreiniging.