Odfjell Terminals B.V. is één van de grootste onafhankelijke tankopslag terminals in Europa. De locatie is centraal gelegen in het hart van de Rotterdamse haven en is sinds 1957 operationeel. In opdracht van Odfjell voert Verhoeve Milieu en Water in samenwerking met Groundwater Technology b.v. een grond- en grondwatersanering uit. De saneringslocatie, zone 1, heeft een oppervlakte van circa 42.000 m² en is het oudste deel van het terrein van Odfjell. Het gebied beschikt over opslagtanks en het bijhorende leidingwerk, waar een breed spectrum van verbindingen wordt opgeslagen en verwerkt. De aangetroffen verontreinigingen in de bodem vormen hier een afspiegeling van. De site is verontreinigd met onder andere minerale olie, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, cyanide, vluchtige koolwaterstoffen en gechloreerde koolwaterstoffen. De verontreiniging van zone 1 wordt verwijderd middels Meer Fasen Extractie (MFE) en Perslucht injecties (PLI).

Met de MFE-unit wordt met een laag debiet en onder relatief hoge onderdruk puur product gecombineerd met grondwater en bodemlucht onttrokken. Het onttrokken verontreinigde grondwater en mogelijk puur product wordt via transportleidingen naar de centrale waterzuivering (GWZI) geleid. De luchtzuivering zal plaatsvinden middels de actieve koolfilters van de GWZI. Vanwege het onttrekken van hoge concentraties brandbare benzeendampen is een veiligheidsstudie doorlopen voor de MFE-installatie.

Middels persluchtinjecties (sparging) worden de aromaten/oliën aeroob afgebroken. Sparging is een beproefd concept, dat door Verhoeve Milieu & Water meermaals met succes is toegepast.

De MFE- en de PLI-unit worden ondersteund door het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S. en PLC-matrixbesturingssysteem. Dankzij het C.A.R.S. systeem heeft Verhoeve Milieu & Water 24/7 inzicht en invloed op de procesvoering. Op deze manier wordt de bodem en het grondwater op een efficiënte en duurzame manier gesaneerd.