Verhoeve Milieu en Water heeft een grondsanering uitgevoerd op het voormalig bedrijfsterrein van de Ketelmakerij in Vlissingen. Op deze locatie is in de toekomst de bouw van een wooncomplex voorzien. Deze locatie maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het zogenoemde “Scheldekwartier” te Vlissingen. Op de locatie zijn in het verleden activiteiten uitgevoerd, waardoor de bodem verontreinigd is geraakt.

De sanering bestond uit het ontgraven van de verontreinigde grond 20.000 ton, de sterk verontreinigde grond werd rechtstreeks op vrachtwagens geladen en afgevoerd naar een grondreiniger. Na sanering en het verwijderen van ondergrondse constructies & kabels en leidingen moesten de ontgravingsvakken aangevuld worden met circa 15.000 m³ schoon zand.

Naast de grondsanering is eveneens een gescheiden riolering stelsel door Verhoeve aangelegd. PVC Ø315 en Ø400 mm incl. putten en aansluiting op gemeentelijk riool. Verhoeve Milieu & Water  heeft de werkzaamheden in december 2018 kunnen afronden naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.