Verhoeve Milieu & Water is de specialist in bodem- en waterkwaliteitszorg. Met het project ZuNuRec (Zuivering en Nutriënten Recuperatie) gaan wij voedingsstoffen (stikstof, fosfor) halen uit de spuiwaterstroom in de tuinbouw en deze waterstroom zuiveren en hergebruiken. In het spuiwater bevinden zich resten van nutriënten in de vorm van nitraat en fosfaat, plantpathogenen, gewasbeschermingsmiddelen, en incidenteel ook wat zink en schoonmaakmiddel. Bij de recuperatie en zuivering worden innovatieve technologieën gecombineerd. Voor het project is subsidie verleend via  ‘Vlaanderen Circulair’.