Verhoeve Milieu & Water heeft succesvol een test traject doorlopen ter goedkeuring van de (mobiele) AOP-5 installatie voor toepassing in de glastuinbouw (verwijdering gewasbeschermingsmiddelen) in Nederland. De aanvraag is 13 Oktober ingebracht in de vergadering van de BZG commissie (Beoordeling Zuiveringen Glastuinbouw) en heeft aangegeven dat de test goed is doorstaan. Sinds 1 januari 2018 is de wetgeving ten aanzien van de lozingsmogelijkheden in de glastuinbouw veranderd met een zuiveringsplicht en diverse lozingsbeperkingen van ‘nieuwe stoffen’ als PFOS en Gen-X als gevolg. Verhoeve Milieu & Water heeft een technologie ontwikkeld middels ‘Advanced Oxidation’ om te voldoen aan de zuiveringsplicht. Hier binnen is de Advanced Oxidation 5 unit (AOP5-unit) vervaardigd. AOP5 verwijderd krachtig en robuust gewasbeschermingsmiddelen (GBM), pathogenen en diverse recalcitrante stoffen. De innovatieve technieken ozon (O3), waterstofperoxide (H2O2) en Ultraviolet (UV) zijn hierin gecombineerd en verwerkt in een (mobiele) 20-voets container.