Verhoeve Milieu & Water heeft succesvol een test traject doorlopen ter goedkeuring van de (mobiele) AOP-5 installatie voor toepassing in de glastuinbouw (verwijdering gewasbeschermingsmiddelen) in Nederland. De aanvraag is 13 Oktober ingebracht in de vergadering van de BZG commissie (Beoordeling Zuiveringen Glastuinbouw) en heeft aangegeven dat de test goed is doorstaan. Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen…